[1]
Enwald, H. 2018. Tutkimusaineiston avoin jakaminen – tutkimusorganisaatioiden jäsenten käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä. Informaatiotutkimus. 37, 4 (joulu 2018). DOI:https://doi.org/10.23978/inf.77411.