[1]
Pylkkö, L. 2020. Hobbsin mediataitojen oppimisen malli taustana yleisten kirjastojen mediakasvatukselle. Informaatiotutkimus. 39, 2–3 (loka 2020), 133–137. DOI:https://doi.org/10.23978/inf.99126.