(1)
Liukkonen, E. .; Näpärä, L.; Pääkkönen, T.; Rautiainen, J. Aineistopaketit Ja Rajapinnat Tutkijoiden työkaluna Kansalliskirjastossa: Mahdollisuudet Ja Rajoitteet. INF 2021, 40, 189–215.