(1)
Huvila, I. Semantiska wiki som digitala arkivsystem: samlingar, ärendehantering och deltagande. INF 2009, 28.