(1)
Rytinki, M. Internetsensuuri Suomessa. Sensuurin Aiheet, Sensuuriin liittyvät Lait Ja Lakien Valvonnan käytäntö. INF 2014, 33.