(1)
Ojaranta, A. Opettajien Ja Kirjastonhoitajien käsitykset Informaatiolukutaidosta Ja Tiedonhaun Opetuksesta Koulussa. INF 2011, 30.