(1)
Holmberg, K. Den Första ISSOME-Konferensen. INF 2011, 30.