(1)
Kautto, V. Euroopan tutkimuskirjastojen liiton historia. INF 2012, 31.