(1)
Kaarakainen, M.-T.; Saikkonen, L. Tiedonhakutaidot Testissä – Nuorten Osaaminen Hakukanavan Valinnassa, Hakulausekkeen Muotoilussa Ja Hakutulosten Arvioinnissa. INF 2015, 34.