(1)
Vakkari, P. Mutteritieteestä Maailmalle – Kirjastotieteestä Informaatiotieteeksi. INF 2015, 34.