(1)
Allardt, M. Pelastaako Datajournalismi hyvän Journalismin?. INF 2016, 35, 56-57.