(1)
Kämäräinen, J.; Saarti, J. Kirjastotyöhön liittyvän Kommunikaation käsitteelliset Taustaoletukset: Profession Ja Sen Tulevaisuuden Tarkastelua. INF 2016, 35, 41.