(1)
Enwald, H. Puheenjohtajan Katsaus Vuoteen 2016. INF 2016, 35, 1-2.