(1)
Tevaniemi, J.; Peltonen, A. Kirjaston Paikallisasiakkaiden Asiakasuskollisuus: Case Tampereen Teknillisen Yliopiston Kirjasto. INF 2016, 35, 26-45.