(1)
Kortelainen, T. Bibliometriikan Oppikirja. INF 2016, 35, 71-72.