(1)
Tuomi, P. Kommentteja Outi Vuorenrinteelle. INF 2017, 36.