(1)
Ek, S. Målinriktad informationssökning: Inför Diffusa Bekymmer är Alla jämbördiga. INF 2012, 31.