(1)
Korkeamäki, L. Kenttätutkimus Akateemisten Tutkijoiden Informaatiovuorovaikutuksesta Digitaalisissa ympäristöissä. INF 2018, 37, 61–63.