(1)
Enwald, H. Tutkimusaineiston Avoin Jakaminen – Tutkimusorganisaatioiden jäsenten käsityksiä, Kokemuksia Ja Mielipiteitä. INF 2018, 37.