(1)
Late, E.; Kumpulainen, S.; Talja, S.; Christian, L.; Tenopir, C. Suomalaisten tutkijoiden sosiaalisen median käyttö: sosiaalisen median merkitys työssä, tiedonhankinnassa ja tieteellisen tiedon jakamisessa. INF 2018, 37.