(1)
Lappalainen, M.; Nykyri, S.; Palonen, T. Semanttisesta Ja Funktionaalisesta Tiedonhaun Ja –tallennuksen Ontologiasta : Suomalaisen Yleisontologian Laadinnan Haasteita. INF 2013, 32.