(1)
Lyytimäki, J. Löytääkö Tieto käyttäjänsä? Tutkimuslaitoksen Julkaisemat Raportit tiedeviestinnän välineenä. INF 2020, 39, 22–33.