(1)
Komminaho, L. Kehollinen Tieto Vai Sosiaalinen Media? Nuorten Naisten Terveystiedon Kognitiiviset Auktoriteetit. INF 2020, 39, 93–97.