(1)
Suominen, V. Informaatiotutkimuksenkin Historialliset Yms. ’käänteet’ Ja käsitys Ihmistiedosta Ja -ymmärryksestä Gabriel Naudélla. INF 2020, 39, 144–147.