(1)
Pylkkö, L. Hobbsin Mediataitojen Oppimisen Malli Taustana Yleisten Kirjastojen Mediakasvatukselle. INF 2020, 39, 133–137.