Saikkonen, L. (2022). Työpajanuoret tiedonhakijoina – digitaalisen osaamisen kasautuvuus. Informaatiotutkimus, 41(1), 8–30. https://doi.org/10.23978/inf.111962