Savolainen, R. (1988). Ongelmana omakuva - kirjastotieteen ja informatiikan tutkimuskohteen tematisointia. Informaatiotutkimus, 7(1), 10–17. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/1337