Järvelin, K., & Vakkari, P. (1988). Kirjatotiede ja informatiikka - tiedon hankinnan tiede. Informaatiotutkimus, 7(1), 18–32. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/1338