Halttunen, K. (2005). Luetusta oppiminen. Informaatiotutkimus, 24(3), 61. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/2232