Halttunen, K. (2007). Esitelmien ja esitysmateriaalinen merkityksestä. Informaatiotutkimus, 26(2), 33. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/2263