Saarti, J. (2010). Onnen kauppaako?: kirjastojärjestelmän hankinta sosiaalisena prosessina. Informaatiotutkimus, 29(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/3848