Ojaranta, A. (2011). Opettajien ja kirjastonhoitajien käsitykset informaatiolukutaidosta ja tiedonhaun opetuksesta koulussa. Informaatiotutkimus, 30(3-4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/4702