Mäkinen, I. (2014). Diskursiivinen tsunami pyyhkäisee yli Euroopan: Lukuhaludiskurssin leviäminen 1700-luvun lopulta alkaen. Informaatiotutkimus, 33(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/48081