Lahtinen, J. (2014). Jaetun opettajuuden haasteet: kirjaston, opetuksen ja työelämän yhteistyö hoitoalan koulutuksen hankkeessa. Informaatiotutkimus, 33(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/48431