Kaarakainen, M.-T., & Saikkonen, L. (2015). Tiedonhakutaidot testissä – nuorten osaaminen hakukanavan valinnassa, hakulausekkeen muotoilussa ja hakutulosten arvioinnissa. Informaatiotutkimus, 34(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/53484