Vakkari, P. (2015). Mutteritieteestä maailmalle – Kirjastotieteestä informaatiotieteeksi. Informaatiotutkimus, 34(1-2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/53744