Pohjalainen, M. (2016). Hiljaisen tiedon tunnistaminen, jakaminen ja uuden tiedon luominen kirjastotyön kontekstissa. Informaatiotutkimus, 35(1-2), 47–51. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/58985