Allardt, M. (2016). Pelastaako datajournalismi hyvän journalismin?. Informaatiotutkimus, 35(1-2), 56–57. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/58987