Kämäräinen, J., & Saarti, J. (2016). Kirjastotyöhön liittyvän kommunikaation käsitteelliset taustaoletukset: profession ja sen tulevaisuuden tarkastelua. Informaatiotutkimus, 35(3), 41. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/59430