Ojanen, M., & Nykyri, S. (2016). Tutkijan motivoinnista avoimen tieteen käytäntöihin altmetriikan avulla. Informaatiotutkimus, 35(3), 54-56. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/59439