Karvonen, E. (2016). Millaista yhteiskuntaa eri mediat tuottavat?. Informaatiotutkimus, 35(4), 4–14. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/60373