Kortelainen, T. (2016). Painettu vai e-aineisto yliopisto-opiskelussa: opiskelijoiden suosimat lukuformaatit. Informaatiotutkimus, 35(4), 15-25. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/60374