Tevaniemi, J., & Peltonen, A. (2016). Kirjaston paikallisasiakkaiden asiakasuskollisuus: case Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto. Informaatiotutkimus, 35(4), 26-45. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/60375