Kortelainen, T. (2016). Bibliometriikan oppikirja. Informaatiotutkimus, 35(4), 71-72. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/60382