Ek, S. (2012). Målinriktad informationssökning: inför diffusa bekymmer är alla jämbördiga. Informaatiotutkimus, 31(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/7087