Enwald, H. (2012). Tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvien käsityksiä diabetekseen liittyvästä tiedosta ja sen saatavuudesta. Informaatiotutkimus, 31(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/7089