Enwald, H. (2018). Tutkimusaineiston avoin jakaminen – tutkimusorganisaatioiden jäsenten käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä. Informaatiotutkimus, 37(4). https://doi.org/10.23978/inf.77411