Late, E., Kumpulainen, S., Talja, S., Christian, L., & Tenopir, C. (2018). Suomalaisten tutkijoiden sosiaalisen median käyttö: sosiaalisen median merkitys työssä, tiedonhankinnassa ja tieteellisen tiedon jakamisessa. Informaatiotutkimus, 37(4). https://doi.org/10.23978/inf.77416