Lahtinen, J. (2013). Tietoasiantuntijan rooli ja osaaminen hankkeessa - tapaustutkimus korkeakoulukirjaston asiantuntijuudesta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Informaatiotutkimus, 32(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/8274