Lappalainen, M., Nykyri, S., & Palonen, T. (2013). Semanttisesta ja funktionaalisesta tiedonhaun ja –tallennuksen ontologiasta : suomalaisen yleisontologian laadinnan haasteita. Informaatiotutkimus, 32(3-4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/inf/article/view/9445